منارد وایبرو یک پیمانکار طراح و مجری متخصص ژئوتکنیک و ارایه دهنده سرویسهای تخصصی بهسازی زمین است. برنامه های کاربردی و تکنیکهای ما را میتوان در پروژه هایی با مشخصات زیر بکار برد :

  • شرایط خاک ضعیف
  • نگرانیهای زیست محیطی
  • خاکهای آلوده
  • زمان بندی بسیار فشرده
  • بودجه محدود


منارد وایبرو راه حلهای بهسازی زمین قابل اجرا برای ساختمان های تجاری و مسکونی، طرحهای توسعه صنعتی، حمل و نقل، بندرها و فرودگاه ها، تاسیسات نفت و گاز و مخازن ذخیره سازی را ارایه میدهد.
ما مهندسی ارزش و تکنیک های ابتکاری را جهت ارائه جایگزین های عملی و سازگار با محیط زیست برای پی های عمیق بتنی ترکیب میکنیم.راه حلهای ما به شکلی طراحی شده اند تا هزینه و زمان ساخت د ر مراحل فونداسیون و روسازه تقلیل یابد.
از مراحل اولیه پروژه، منارد وایبرو پشتیبانی کامل فنی و علمی لازم را جهت همراهی و همگامی در توسعه پروژه در اختیار کارفرمایان خود قرار میدهد. از مرحله امکان سنجی تا اجرا، منارد وایبرو تنها یک هدف را دنبال میکند: ارایه بهترین راه حل برای جلب رضایت کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه های کلی پروژه به شیوه ای ایمن و اقتصادی با زمانبندی محدود. بنابراین به خدمت گرفتن ما در مراحل اولیه پروژه توسط کارفرما، سرمایه گذار / توسعه دهنده و مشاورین به منظور استفاده کامل از تجارب ما توصیه میشود.
منارد وایبرو بعنوان یک پیشرو در دنیای بهسازی خاک خود را متعهد به ارائه راه حل های نوآورانه برای مشکلات پیچیده ژئوتکنیکی بر اساس قیمت منطقی و زمانبندی اجرایی قابل اطمینان میداند. منارد وایبرو همچنین تضمینهای لازم برای پشتیبانی از اطمینان خاطر حرفه ای در رابطه با نتایج حاصله و اینکه کارایی پیشبینی شده حاصل خواهد شد را در اختیار کارفرمایان خود قرار میدهد.